ONZE KERNWAARDEN

Trots

 • Samen bouwen aan waar wij trots op zijn;
 • Door TrainForLife word je trots op jezelf;
 • Trots dat je:
  • Keuzes maakt;
  • Fitter wordt;
  • Progressie maakt;
  • Een noodzakelijke verandering doormaakt.
  • Andere mensen inspireert.
 • Wij zijn trots op de mensen waarmee wij werken; zij zijn uitblinkers in verschillende disciplines.
 • Wij zijn trots op de unieke combinatie die wij hebben gevonden;
 • Wij zijn trots dat wij de essentie uit fit zijn hebben gehaald en dat we mensen leren volhouden.

Constructief

 • We bouwen, samen met de deelnemer, in kleine stapjes gericht aan een gezondere en fittere toekomst.
 • Wij zorgen ervoor dat de deelnemer het programma volhoudt;
 • We zorgen dat de voortgang goed gemonitord wordt, evalueren regelmatig en sturen bij waar nodig.
 • We bepalen samen met de deelnemer welke verbeterpunten we in welke volgorde gaan oppakken om het beste resultaat te behalen.
 • We gaan altijd voor het beste resultaat.

Essentieel

 • Wij hebben de “BIG-5” van het fit worden uitgewerkt binnen elk van onze 4 pijlers; Beweging, Voeding, Energie Management en Mentale Kracht.
 • Wij maken alle informatie over fit worden toegankelijk, behapbaar en begrijpelijk voor onze klanten en deelnemers, en zorgen daarbij voor bewustwording en het maken van goed onderbouwde keuzes.
 • We werken met de 80/20 regel: welke 20% zorgt voor 80% van het resultaat?
 • Omdat we de essentie van fit zijn aanbieden wordt volhouden en borgen makkelijker.

Keuze

 • Wij leren de deelnemer het belang van keuzes maken;
 • Wij werken aan het gedragselementen keuzes maken en volhouden;
 • Wij delen kennis zodat onze deelnemers zich bewust worden van de voordelen van fit zijn;
 • Wij maken “keuzebomen” om deelnemers inzicht te geven in het waarom van hun keuzes;
 • Wij maken mensen intrinsiek gemotiveerd om de juiste keuzes te maken, doelen te stellen (Autonomie).
 • Wij werken aan een betere quality of life door de deelnemer op een bewuste manier voor een fitter leven te laten kiezen;
 • Wij leggen uit dat plezier op korte termijn pijn op lange termijn betekent;
 • Wij leren mensen om assertief te zijn in hun eigen keuzes;

Fitter worden is doen. Start vandaag nog