Privacy Policy & Disclaimer

1. Algemeen

1.1 DISCLAIMER

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van onze website en onze mobiele apps. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Train4Life BV. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website en onze mobiele apps besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website of in de apps verstrekte informatie, tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Train4life BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website en de apps of van de op of via de website en apps ter beschikking gestelde informatie.

1.2 EXTERNE LINKS
Er kunnen links naar andere websites op de Trainforlife website en apps staan die totaal onafhankelijk opereren van Train4Life BV en waar Train4Life BV geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. Train4Life BV is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

1.3 INTELLECTUEEL EIGENDOM
Je hebt het recht om de informatie op onze website en in de apps van Trainforlife te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam en het merk Train4Life (Benelux merkenregister) en ook het beeldmateriaal op onze site en app is beschermd. Voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

2. PRIVACY POLICY

2.1 Algemeen
Train4Life BV bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Deze gegevens geven we nooit door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor die diensten waar jij specifiek om hebt gevraagd. Om de persoonlijke gegevens te beschermen wordt gebruik gemaakt van een aantal zeer veilige methodes van beveiliging (veilige internetverbinding, encryptie etc).

2.2 Train4Life B.V. geeft geen informatie door aan derden
Train4Life B.V. geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan derde partijen.

2.3 Wat doet Train4Life B.V. ter bescherming van persoonlijke gegevens?
We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s. Elke dag wordt onze site gecontroleerd op eventuele zwakke plekken. Alle pagina’s die persoonlijke informatie bevatten worden getoond middels een beveiligde verbinding en een aantal gegevens worden encrypted opgeslagen in onze databases.

2.4 Hoe werkt Train4Life B.V. haar Privacy policy bij?
Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kun je aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

2.5 Gegevens bijwerken
Als je geen informatie of reclame van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via het onderstaande emailadres. Als je wilt dat we je adresgegevens bijwerken of als je vragen hebt over de bescherming van persoonlijke gegevens of over je persoonlijke gegevens, kan je contact met ons opnemen via info@trainforlife.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Oktober 2016
Train4Life B.V. (info@trainforlife.nl)

Fitter worden is doen. Start vandaag nog