WAAROM DOEN WE HET?

We zijn vandaag de dag drukker dan ooit, de druk om te presteren is daarmee evenredig toegenomen. Dit heeft als gevolg dat mensen aantoonbaar vaker met stress en stress-gerelateerde ziektes te maken krijgen. Naast de stress-gerelateerde fysieke klachten en ziektes, zuigt stress ook enorm veel energie op, energie die je hard nodig hebt voor je drukke leven en je prestaties op topniveau.

Een paar cijfers (factsheet TNO “Werkstress, Burn-out & Verzuim in cijfers”):

  • 36% van werk gerelateerd verzuim ontstaat door werkstress (7.555.000 verzuimdagen of 21.000 FTE)
  • 1.000.000 Nederlanders hebben burn-out klachten
  •  17% van de jonge werknemers (25-35) hebben vaak burn-out klachten. Dit zijn 24.000 jonge werknemers
  • Werkstress gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers 1.800.000.000 euro per jaar.
  • Bijna 80% van deze werkstress heeft direct of indirect te maken met de verhoogde prestatiedruk.

Fitter worden is doen. Start vandaag nog