We stellen in onze programma’s de medewerker centraal. De resultaten die onze deelnemers bereiken met onze programma’s hebben uiteraard ook een enorme positieve impact op de werkvloer.

Er is inmiddels heel veel bekend over de opbrengsten van een effectieve vitaliteitsaanpak voor mensen en organisaties, bijvoorbeeld:

  • “Een investering in een well-being programma verdient zich 3 tot 10 keer terug”. (World Economic Forum).
  • “Vitale medewerkers hebben een 31% hogere productiviteit” (Harvard Business Review).
  • “The link between effective leadership and a good night’s sleep is clear and proven” (McKinsey & Co.).
Onze aanpak en programma's

Fitter worden is doen. Start vandaag nog